Teambuilding, teambuildingové hry a aktivity

Teambuilding

Nepodceňujte sílu teambuildingu a jeho nepopíratelný vliv na rostoucí produktivitu práce Vašich zaměstnanců.

Teambuildingové aktivity vytvářejí a zpevňují přátelství, podporují k vzájemné spolupráci a vytváří z Vašich zaměstnanců funkční, synergicky a efektivně fungující tým.

Asi nejdůležitější otázky pro Vás:

  • Jak si správně vybrat z obrovské nabídky eventových agentur?
  • Proč právě my?
  • Můžeme si to dovolit?

Personální zabezpečení teambuildingu

Při organizování teambuildingu pokládáme za nejdůležitější kromě nabídky atraktivních teambuildingových aktivit právě personální zabezpečení Vašeho teambuildingu.

Součástí naší nabídky jsou profesionální animátoři, kteří nevtíravou formou motivují k aktivní účasti. Správně zvolený způsob motivace ve spojení se zkušeností našich animátorů, je tajemstvím našeho úspěchu.
Tak dokážeme i s jednou „pingpongovou pálkou“ anebo s pár „balony“ vytvořit zábavnou hru, která splní všechny atributy teambuildingu a zanechá zážitek.

Teambuildingové aktivity

  • Adrenalinové atrakce
  • Sportovní aktivity
  • Fitness aktivity
  • Kreativní aktivity
  • Sociální a společenské aktivity

Teambuildingové hry na míru

Váš teambuilding Vám poskládáme na míru. I pokud jste menší firma, umíme Vám připravit nabídku na sportovní odpoledne, kde je sice jednoduchá nabídka aktivit, ale právě vysokou profesionalitou našich animátorů docílíme požadovaného výsledku: spokojenost Vašich zaměstnanců, růst jejich loajality, stmelování kolektivu.

Důležitým prvkem teambuildingu je zábava, kdy denní aktivity pokračují společným zábavným večerem, kde se odevzdávají ceny a vyhlašují výsledky.

Využijte nabídku našich programů pro večerní teambuilding, „Muži proti ženám, James Bond Vaší firmy, Which is the best department“. Různými zábavnými soutěžemi vytvoříme přátelské vztahy a pohodu mezi zaměstnanci, která se přenáší i na pracoviště. Součástí každého večera může být i Karaoke program.

 

Spokojený a loajální zaměstnanec je pro Vás prioritním cílem a pro nás důležitou a zodpovědnou úlohou.

Naší filozofii je kvalita a osobní přístup k naším partnerům.